گزارش امكان‌سنجی 500 مگاوات مزرعه بادی در ایران


عنوان پروژه: گزارش امكان‌سنجی 500 مگاوات مزرعه بادی در ایران
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: مپنا
کارفرمای اصلی: مپنا
محل اجرا: 12 منطقه از سراسر كشور
شرح خدمات: شرح خدمات این پروژه عبارت است از :
- انتخاب اولیه مناطق بر اساس اطلاعات موجود هواشناسی
- ارزیابی و میكروسایتینگ منطقه‌های انتخاب شده جهت تعیین محل و تعداد ایستگاه‌های بادسنجی
- انجام عملیات بادسنجی به مدت یك سال جهت جمع‌آوری داده‌های باد منطقه
- طراحی مزرعه بادی و تعیین ضریب ظرفیت با استفاده از نرم افزار WindPRO
- مطالعه زیر ساخت‌های موجود برای احداث مزرعه بادی از جمله شبكه انتقال برق و جاده‌های دسترسی به منظور تهیه گزارش امكان‌سنجی


توضیحات کامل:
ایران مصمم است تا تولید برق بادی را دركشور توسعه دهد؛ جهت اجرای این تصمیم و برنامه‌ریزی كلی و جزئی، شركت‌های متولی صنعت برق به دانش تعیین پتانسیل باد در ایران نیاز دارند و بر این اساس پروژه اطلس بادی ایران در سال 1384 كلید خورده است. بر اساس داده‌های به دست آمده از مرحله صفر از اطلس باد، پتانسیل انرژی باد در كشور رقمی بیش از 30،000 مگاوات تخمین زده می‌شود. بنابراین‌ به ‌‌عنوان‌ یك استراتژی راهبردی‌ و جدید مشاركت بخش غیردولتی و‌ سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی در‌ راه‌اندازی ‌مزارع باد جدید، انتقال ‌تكنولوژی توربین‌های بادی ‌مدرن،‌ بومی‌سازی ‌صنعت برق بادی و سایر برنامه‌های تحقیق و توسعه از قبیل‌ طراحی ‌و تولید توربین چندمگا‌واتی در دست بررسی قرار گرفته است. در حال حاضر ‌ظرفیت كل نیروگاههای بادی نصب شده در ایران 74 مگا‌وات است كه فاصله زیادی تا میزان 1690 مگاوات پیش‌بینی‌ شده در سال 2025 دارد. برپایه سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 2025 باید سالانه 90 مگاوات مزرعه بادی تأسیس‌ كند. در این راستا پروژه امكان‌سنجی 500 مگاوات مزرعه بادی در كشور تعریف شده است تا برنامه‌ریزی مورد نیاز برای تاسیس حدود 30% از ظرفیت انرژی باد ایران تا آن سال صورت گیرد.