تجدیدساختار در صنعت برق


تالیف: شركت مهندسین مشاور موننكو ایران

مشخصات نشر: تهران - شیوه 2931

مشخصات ظاهری: 215 ص، مصور، جدول، نمودار

شابك: 7 - 50 - 1696 - 006 - 879

موضوع: برق - تولید - نوع‌آوری

موضوع: برق - تولید - ایران

موضوع: صنایع برق - ایران

شناسه افزوده: شركت مهندسین مشاور موننكو ایران

رده‌بندی كنگره: 2931 3 ت/1001 KT

 

دریافت سرفصل های کتاب