عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی پروژه برق و بخار مكران"


شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی و طراحی پروژه برق و بخار مكران" به کارفرمایی شركت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3) گردید.

پروژه تولید برق و بخار مكران بعنوان بخشی از مجموعه پتروشیمی مكران (در دست احداث) در شمال شهرستان چابهار در منطقه مكران واقع شده است. این پروژه شامل دو واحد توربین گازی از نوع V94.2 هر یک به ظرفیت 170 مگاوات در شرایط ایزو و دو واحد HRSG جهت بازیابی حرارت و تولید حداكثر 2x350 تن بخار بر ساعت می باشد. سوخت مورد نیاز این نیروگاه، شامل گاز و گازوئیل است که گاز به عنوان سوخت اصلی و گازوئیل به عنوان سوخت جایگزین در نظر گرفته شده است. شركت موننكو ایران متعهد به انجام خدمات مهندسی طراحی پایه و تفضیلی ساختمان و تاسیسات برق ،مكانیك و ابزار دقیق ساختمانهای محوطه (BOP CIVIL) می باشد.