تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستم اندازه گیری دقیق خودكار


 عنوان پروژه: تجهیز مبادی تحویل و تحول صنعت نفت به سیستم اندازه گیری دقیق خودكار
تاریخ شروع: 1390
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت نیر پارس- گروه مپنا
کارفرمای اصلی: اداره كل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی ایران
محل اجرا: سراسر كشور
شرح خدمات:
كار فرمایان مستقیم شركت موننكو ایران در این پروژه شركت های مناطق مختلف از جمله شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شركت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، شركت ملی فلات قاره، شركت ملی مناطق نفت خیز مركزی، شركت ملی پایانه های نفتی، شركت ملی مخازن و پایانه های پتروشیمی، شركت ملی گاز و شركت گاز پارس جنوبی می باشند.
شركت موننكو ایران در این پروژه فعالیت های زیر را به عهده دارد:
- انجام فاز اول پروژه كه شامل جمع آوری اطلاعات جهت تهیه اسناد مناقصه (شامل ریزاقلام بودجه ای و محدودة كاری كارفرما) جهت عقد قرارداد كارفرما با كارفرمای اصلی می باشد.
- انجام عملیات ژئوتكنیك و تهیه گزارش مكانیك خاك و انجام عملیات نقشه برداری از كلیه سایت و تهیه نقشه های جانمایی تجهیزات
- فاز طراحی كه شامل كلیه طراحی های ساختمانی، طراحی خطوط لوله ، كابل كشی، طراحی های فرآیندی و ابزار دقیق و كنترل می باشد.
- طراحی اتاق كنترل و جانمایی تجهیزات ابزار دقیق شامل فلو كامپیوترها و پانل های مربوطه ، جمع آوری اطلاعات از طریق R.T.U و انتقال آن از طریق سیستم اسكادا در محدودة فعالیت های بخش ابزاردقیق می باشد.
- تهیه مدارك خرید پروژه
- تهیه اسناد مناقصه برای پیمانكاران اجرا
- نظارت بر اجرای امور فنی در سایت ها
توضیحات کامل:

در این پروژه حدود هشتاد سایت نفت و گاز كشور به سیستم اندازه گیری خودكار مجهز خواهند شد.