پروژه خدمات مشاوره مدیریت پیمان، نظارت عالیه و كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسی و تداركاتی (كالا) و نظارت كارگاهی طرح تولید بایواتانول سوختی و محصولات جانبی از غلات كشاورزی


 عنوان پروژه: پروژه خدمات مشاوره مدیریت پیمان، نظارت عالیه و كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسی و تداركاتی (كالا) و نظارت كارگاهی طرح تولید بایواتانول سوختی و محصولات جانبی از غلات كشاورزی
تاریخ شروع: 1392
تاریخ پایان: 1394
کارفرما: شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
شرح خدمات:
- شناسایی و ارزیابی شركت‌های صاحب صلاحیت معتبر بین‌الملل جهت انجام طراحی پایه و دانش فنی
- تهیه اسناد مناقصه ارجاع كار به پیمانكار
- انجام خدمات برنامه ریزی و كنترل پروژه
- نظارت بر انجام فعالیت‌های مهندسی پایه و تفصیلی
- نظارت بر انجام فعالیت‌های تداركات و خرید كالا ساخت داخل و خارج
- نظارت كارگاهی بر ساخت و نصب تجهیزات
- نظارت به راه‌اندازی و تست و تحویل و بهره‌برداری

توضیحات کامل:

هدف از اجرای این پروژه استفاده از غلات موجود در صنعت كشاورزی از جمله ذرت و گندم و مبادرت به تولید الكل زیستی با خلوص 95/99 در یك پروسه تخمیری می باشد. در این پروژه 200 هزار لیتر در روز و یا 66 میلیون لیتر الكل سوختی در سال تولید خواهد گردید. ضمنا محصولات و مشتقات جانبی هم بعنوان خوراك دام قابل استفاده خواهند بود.