حضور شرکت موننکو ایران در اولین همایش ملی و تخصصی مدیریت دعاوی در پروژه ها


شرکت موننکو ایران در اولین همایش تخصصی مدیریت دعاوی که در 26 و 27 تیرماه 96 در محل دانشگاه تهران با حضور مدیران، متخصصین و صاحب نظران مدیریت پروژه برگزار گردید؛ به بیان تجربیات ارزشمند خود در این زمینه اقدام نمود.

این تجربیات در قالب یک کارگاه آموزشی تحت عنوان "ریشه یابی دلایل تاخیرات در بخش مهندسی پروژه‌های نیروگاهی و ارایه متدلوژی کمّی سازی لایحه تاخیرات" توسط 2 نفر از سرپرستان و کارشناسان گروه کنترل و پایش (برنامه ریزی و کنترل پروژه) شرکت موننکو ایران ارایه گردید.