عقد قراداد "خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت عالیه و كارگاهی) عملیات تاسیسات برقی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال"


شرکت موننکو ایران موفق به عقد قرارداد "خدمات مشاوره فاز 3 (نظارت عالیه و كارگاهی) عملیات تاسیسات برقی و مكانیكی منطقه یك آزادراه تهران- شمال" به کارفرمایی شركت آزاد راه تهران - شمال گردید.

آزادراه تهران - شمال با هدف ایجاد شبكه آزاد راهی در كریدور شمال - جنوب جهت دسترسی آسان تهران به شمال ایران به منظور توسعه گردشگری و اقتصادی استان های شمالی در حال احداث می باشد. مزایای این طرح عبارت است از:

  • کاهش طول مسیر از 185 کیلومتر به 121 کیلومتر به میزان 64 کیلومتر
  • کاهش مصرف میزان سوخت
  • کاهش آلودگی زیست محیطی
  • کاهش زمان سفر از  4 ساعت به 2  ساعت
  • سبک سازی بار ترافیکی تحمیلی استان تهران به استان البرز در ایام تعطیل