حضور ش​رکت موننکو ایران در بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق


شرکت موننکو ایران نیز نمایشگاه جانبی بیست و دومین کنفرانس ملی شبکه های توزیع نیروی برق که در روزهای 30 و 31 فروردین ماه در دانشگاه سمنان برگزار می​گردد با در اختیار داشتن یک غرفه اختصاصی حضور خواهد داشت و به بحث، تبادل نظر و ارائه شرح سوابق خود به  بازدیدکنندگان خواهد پرداخت.