مطالعه طرح جامع تامین برق كل مجموعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)


 عنوان پروژه: مطالعه طرح جامع تامین برق كل مجموعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: مهندسین مشاور صحن بوستان
کارفرمای اصلی: وزارت مسكن و راه و شهرسازی
محل اجرا: استان تهران
شرح خدمات: - گردآوری و مطالعه اطلاعات درخصوص خطوط و پست‌های فعلی تغذیه كننده برق فرودگاه
- بررسی، مطالعه و استخراج تقاضای آتی برق فرودگاه (محدوده 13500 هكتاری) در سه فاز 5/26، 50 و 90 میلیون مسافر در دو محدوده شهر فرودگاهی (حدود 8500 هكتار) و منطقه پروازی (حدود 5000 هكتار)
- بررسی، مطالعه و ارائه روش‌های مختلف تامین و توزیع برق فرودگاه و تحلیل آن‌ها و ارائه سناریوهای مختلف (تامین برق از شبكه سراسری، احداث نیروگاه و ... )
- انجام برآورد هزینه و ارائه مزایا، معایب، فرصت‌ها، تهدیدها و پیشنهاد سناریوی برتر همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
- تهیه طرح اتصال به شبكه برق بالادست و طراحی تفصیلی كامل جهت تامین و توزیع برق فرودگاه
- گزارشات نهایی مطالعات زمین شناسی، زلزله خیزی، باد و سایر پارامترهای منطقه به‌ همراه مسیریابی خـطوط و نقشه بـرداری و ارائه دفترچه‌های محاسبات مربوط به پست‌های برق و تنظیم اسناد مناقصات خرید تجهیزات و اجرا
توضیحات کامل:

با توجه به طرح توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در محدوده پروازی و احداث شهر فرودگاهی در فازهای چهارگانه، نحوه تامین توان منطقه مجموعه بصورت تدریجی و با در نظر گرفتن مراحل توسعه فازها طی گزینه‌های مختلف تامین برق در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.