مطالعات طرح جامع برق سایت5000هكتاری منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس


 عنوان پروژه: مطالعات طرح جامع برق سایت5000هكتاری منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1392
کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
محل اجرا: استان هرمزگان
شرح خدمات: 1- گردآوری و مطالعه اطلاعات درخصوص خطوط و پستهای فعلی تغذیه كننده منطقه و زیرساختهای موجود
2- بررسی، مطالعه و استخراج تقاضای آتی موردنیاز منطقه
3- بررسی و مطالعه و ارائه روشهای مختلف تامین و توزیع برق منطقه
4- اعلام هزینه، مزایا، معایب هر روش و پیشنهاد روش برتر با توجیه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی.
5- تعیین نحوه اتصال به شبكه بالادست و طراحی تفصیلی كامل جهت تامین و توزیع برق فرودگاه شامل برآورد بار، تعیین مكان پست در سایتهای چندگانه، طراحی خطوط400،230، 63كیلوولت و طراحی و بهینه سازی شبكه توزیع.
6-گزارش نهایی مطالعات زمین شناسی، زلزله خیزی، باد و ... بهمراه مسیریابی خطوط و نقشه برداری و ارائه دفترچه های محاسبات مربوط به پستهای برق و تنظیم اسناد مناقصه و قراردادهای خرید تجهیزات و اجرا.
7- نظارت عالیه و كارگاهی بر مراحل اجرای پروژه.

توضیحات کامل:

منطقه ویژه خلیج فارس به مساحت 5000 هكتار به عنوان قطب صنایع سنگین فولاد و آلومینیوم در جنوب كشور میباشد كه شركتهای آلومینیوم المهدی، هرمزال و فولاد هرمزگان در آن مستقر میباشد و شركتهای صبافولاد و فولادكاوه جنوب كیش در حال احداث دراین منطقه میباشند. با توجه به توسعه صنایع موجود و داوطلب حضور در منطقه مذكور ، پیش بینی احداث تاسیسات زیربنائی آب، برق، گاز، ... از مهمترین وظایف مدیریت منطقه (بعنوان متولی توسعه زیرساختها) میباشد هدف از این پروژه مطالعات طرح جامع تامین برق منطقه ویژه جهت برآورد بار ، تعیین مراكز ثقل و ارائه طرحهای شبكه برق (خطوط ، پستهای انتقال ، نیروگاهی) موردنیاز در سالهای افق توسعه منطقه و انجام مطالعات سیستم جهت ارتباط با شبكه سراسری میباشد.