تهیه طرح جامع توسعه شبكه 20كیلو ولت و پستهای توزیع تهران بزرگ تا افق 1404


 عنوان پروژه: تهیه طرح جامع توسعه شبكه 20كیلو ولت و پستهای توزیع تهران بزرگ تا افق 1404
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1389
کارفرما: شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
محل اجرا: تهران
شرح خدمات: - ارزیابی اطلاعات موجود
- مطالعات بنیادی
- برآورد بار
- طراحی شبكه فشار متوسط
- طراحی سیستم حفاظتی
- محاسبات قابلیت اطمینان

توضیحات کامل:

شركت توزیع تهران بزرگ با دارا بودن بیش از 3 میلیون مشترك در 22 منطقه برق، بزرگترین شركت توزیع نیروی برق ایران است و شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و بلحاظ موقعیت سیاسی در منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین آشكار است كه كیفیت و كمیت انرژی برق تحویلی به مشتریان این شركت بیش از سایر شركتها زیر ذره‌بین بوده و به عنوان الگو و شاخص برای سایر شركتها مطرح خواهد بود.
در این پروژه، برنامه‌های بلند مدت توسعه شبكه توزیع نیروی برق شهر تهران تا سال 1404 و با در نظر گرفتن الزامات طراحی، حفاظتی و قابلیت اطمینان، تدوین گردید.