خبرها
27

انتشار كتاب "طراحي جامع پست هاي فشار قوي"

شركت موننكو ايران، بر اساس رسالت دانش‌محور و سياست­گذاري بلند مدت خود و با ثبت مستندات از درس‌آموخته‌ها، کسب و عرضه دانش فني و تخصصي روز دنيا به صنايع که موجب رشد مغزافزارهاي کشور و تضمين‌کننده موفقيت‌هاي آتي آنان مي‌باشد، سعي دارد سهم خود را بصورت شايسته اداء كرده و گامي موثر در جهت توسعه کشور بردارد. از اين جهت، كتاب "طراحي جامع پست‌هاي فشارقوي" را که حاصل تلاش و تجربيات ارزنده اين مهندسين در پروژه‌هاي داخل و خارج از کشور و در عرصه رقابت با شرکت‌هاي بين‌المللي و تراز اول دنيا در زمينه خدمات مشاوره، مطالعات مهندسي و طراحي تفصيلي و جزئيات پروژه‌هاي بين‌المللي مي‌باشد تاليف و به چاپ رساند. فصول اين کتاب شامل: 

 

  • فصل اول: نگاهي به پستهاي فشار قوي
  • فصل دوم : ملاحظات عمومي در طراحي پست هاي فشار قوي
  • فصل سوم : تجهيزات اصلي
  • فصل چهارم : طراحي پايه
  • فصل پنجم : طراحي تفصيلي
  • فصل ششم: ملاحظات بهرهبرداري پستهاي فشار قوي
  • فصل هفتم : مباحث نوين در طراحي و بهرهبرداري پستهاي فشار قوي
  • فصل هشتم : استانداردهاي طراحي و بهرهبرداري
  • فصل نهم : اختصارات

علاقمندان جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد كتاب مذكور و يا سفارش آن ميتوانند به قسمت انتشارات مراجعه نمايند.

 

             

تعداد مشاهده خبر: (279)
کد خبر: 859