خبرها
22

عقد قرارداد "نظارت بر عملكرد فعاليت هاي سرمايه‌گذاري توزيع"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "نظارت بر عملكرد فعاليتهاي سرمايه‌گذاري توزيع" به کارفرمايي شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل گرديد. 

در اين پروژه شرکت موننکو ايران موظف به ارائه نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي احداث و اصلاح و ساماندهي، نظارت بر عملكرد فعاليتهاي بهره‌برداري ديسپاچينگ و فوريت هاي برق، نظارت بر حسن اجراي پروژه‌هاي بهره‌برداري فروش و خدمات مشتركين مي باشد.

تعداد مشاهده خبر: (209)
کد خبر: 856