خبرها
21

عقد قرارداد "امکان سنجي فني و اقتصادي بروز رساني سيستم تحريک مولدهاي نيروگاه پالايشگاه آبادان"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "امکان سنجي فني و اقتصادي بهروز رساني سيستم تحريک مولدهاي نيروگاه پالايشگاه آبادان" به کارفرمايي شرکت پالايش نفت آبادان گرديد. 

يکي از مهمترين مشکلات پيش رو در بهرهبرداري از واحدهاي قديمي نيروگاه پالايشگاه آبادان، قطعات يدکي منسوخ شده است. عدم وجود قطعات يدکي باعث از کارافتادن واحد و در نتيجه خسارت مالي فراواني ميگردد. از سوي ديگر جهت اتصال اين پالايشگاه به شبکه سراسري، بروز رساني سيستم تحريک به منظور افزايش قابليت اطمينان سيستم توليد برق، ضروري ميباشد.

تعداد مشاهده خبر: (159)
کد خبر: 851