خبرها
17

عقد قرارداد "خدمات مهندسي طرح تطبيق طرح کوبيکل های 20 کيلوولت ميدن و افزايش دو فيدر 20 کيلوولت در پست نجف آباد 2"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي طرح تطبيق طرح کوبيکل های 20 کيلوولت ميدن و افزايش دو فيدر 20 کيلوولت در پست نجف آباد 2" به کارفرمايي شرکت برق منطقه‌اي اصفهان گرديد. 

با توجه به نیاز برق منطقه ای اصفهان به افزایش کوبیکل های طرح میدن و به دلیل عدم ساخت این کوبیکل ها در کشور و همچنین عدم تمایل سازندگان به ساخت این نوع تابلوها به دلیل هزینه بر بودن پروسه اخذ تایپ تست و همچنین هزینه بر بودن تغییر طرح های روتین قابل استفاده در کشور پروژه مذکور به شرکت موننکو ايران واگذار گردید.

تعداد مشاهده خبر: (202)
کد خبر: 850