خبرها
17

عقد قرارداد "خدمات مهندسی خريد 1400 بشکه 210 ليتری روغن ترانسفورماتور"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسی خريد 1400 بشکه 210 ليتری روغن ترانسفورماتور" به کارفرمايي شرکت برق منطقه‌اي اصفهان گرديد. 

با توجه به نياز معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه اي اصفهان به روغن جهت ترانسفورماتورهای فوق توزيع و انتقال برق اصفهان و ممانعت از بکارگيری روغن با کيفيت نامناسب، با توجه به تجربه های قبلی در استفاده از روغن های نامناسب و شناسايی روغن های با کيفيت در کشور و نمايندگی های معتبر، خدمات مهندسی تامين 1400 بشکه روغن ترانسفورماتور به شرکت موننکو واگذار گرديد.

تعداد مشاهده خبر: (178)
کد خبر: 848