خبرها
09

عقد قرارداد "خدمات مهندسي بازنگري طرح جامع فيبر نوري"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي بازنگري طرح جامع فيبر نوري" به کارفرمايي برق منطقه‌اي فارس گرديد. هدف از انجام اين پروژه بازنگري و بهينه​ سازي شبکه فيبر نوري و برآوردن نيازهاي ديسپاچينگي در سطح منطقه مي باشد.

تعداد مشاهده خبر: (232)
کد خبر: 846