خبرها
06

عقد قرارداد "خدمات مهندسي طراحي و خريد مراكز تلفن، پايانه راه دور و پي‌ال‌سي"

شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي طراحي و خريد مراكز تلفن، پايانه راه دور و پي‌ال‌سيبه کارفرمايي برق منطقه‌اي فارس گرديد. 

هدف از انجام اين پروژه، ايجاد شبكه ارتباط تلفني جديدي بر مبناي تكنولوژي روز بين مراكز RDC و پست‌هاي فوق توزيع مي باشد. با توجه به دانش و تجربه‌ اين شرکت در طراحي شبكه هاي IP، شرکت موننکو ايران موظف به ارائه طرحي بهينه و دقيق مي باشد. همچنين براساس نيازهاي ارائه شده از سمت كارفرما تعدادي پايانه راه دور و تجهيز اكتيو PLC مورد نياز شركت برق منطقه‌اي فارس است، كه خدمات مهندسي خريد اين تجهيزات نيز توسط شركت موننكو ايران انجام خواهد شد.

تعداد مشاهده خبر: (259)
کد خبر: 841