خبرها
08

سنکرون شدن واحد بخار نيروگاه شاهجي بازار در کشور بنگلادش

واحد بخار نيروگاه 330 مگاواتي شاهجي بازار در کشور بنگلادش با موفقيت سنکرون گرديد. در اين پروژه، شرکت موننکو ايران موظف به ارائه خدمات نظارت عاليه و کارگاهي و مشاور سمت کارفرما بوده و کليه مراحل اجرايي، تستهاي کارگاهي و کارخانهاي تحت نظارت تيم مهندسي موننکو ايران مستقر در بنگلادش انجام شده است.


تعداد مشاهده خبر: (337)
کد خبر: 680