خبرها
05

برگزاري دوره آموزشي ايمني و HSE در سالن همايش قطار شهري شيراز

شرکت موننکو ايران ارائه خدمات مهندسي و مشاوره نظارت عاليه و کارگاهي فاز دوم خط يک متروي شيراز را از آذر ماه 1393 و خدمات طراحي و نظارت بر اجراي ايستگاه وکيل الرعايا را از اسفند 1394 بر عهده دارد. در راستاي تعهد اين مهندسين مشاور به سيستمهاي مديريت کيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و ارتقاء و بازآموزي مهارت​ ها و دانش کارکنان، در تاريخ شنبه 4/10/95 دوره آموزشي ايمني و HSE در سالن همايش قطار شهري شيراز توسط مدرس اعزامي از دفتر مرکزي شرکت موننکو ايران و با حضور نمايندگان کارفرما، تيم مديريتي و ناظرين موننکو ايران و نمايندگان پيمانکاران درگير در طرح برگزار گرديد.

تعداد مشاهده خبر: (388)
کد خبر: 678