خبرها
05

عقد قرارداد " مشاوره براي ششمين مطالعه تعيين هزينه خدمات در بخش برق كنيا"

شرکت موننکو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد " مشاوره براي ششمين مطالعه تعيين هزينه خدمات در بخش برق كنيا" به کارفرمايي وزارت انرژي و نفت گرديده است.

صنعت برق كنيا با چالش‌هاي زيادي روبروست كه عمدتا ناشي از توسعه اقتصادي اين كشور مي‌باشد. اين چالش‌ها فضاي صنعت برق را با تغيير مداوم همراه مي‌كند كه اين موضوع شرايط متفاوتي را براي تعيين هزينه خدمات در مقايسه با مطالعات صورت گرفته در گذشته ايجاب مي‌نمايد. از اين‌رو، مطالعات دوره‌اي تعيين هزينه خدمات و تعرفه‌ها ابزار مناسبي را در اختيار نهاد مسوول قرار مي‌دهد تا به واسطه آن تخمين مناسبي از هزينه‌هاي زنجيره تامين برق بويژه مسائل مرتبط با تعرفه‌ مصرف‌كنندگان نهايي اين كالا داشته باشد. اين پروژه به دنبال آن است تا اطلاعات مورد نياز براي تعيين تعرفه در سال 2018 و پس از آن را در اختيار كميسيون تنظيم مقررات انرژي كنيا قرار دهد تا از اين طريق درآمدهاي حاصل از فروش برق پاسخگوي هزينه‌هاي صنعت برق باشد.

تعداد مشاهده خبر: (369)
کد خبر: 677