خبرها
16

عقد قرارداد " طراحي برج هاي مشبک براي خطوط هوايي شبکه فشار متوسط و ضعيف"

شرکت موننکو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "طراحي برجهاي مشبک براي خطوط هوايي شبکه فشار متوسط و ضعيف" به کارفرمايي شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر گرديد. در اين پروژه، شرکت موننکو ايران موظف به انجام محاسبات و طراحي پايههاي مشبک فلزي براي خطوط هوايي برق جهت نصب در شبکه فشار متوسط 20 کيلو ولت و شبکه فشار ضعيف 400 ولت در محدوده شهرستان بوشهر ميباشد. شايان ذکر است اين پروژه براي اولين بار در ايران توسط اين شرکت انجام ميگردد.

تعداد مشاهده خبر: (441)
کد خبر: 666