خبرها

(آرشیو ماه مهر 1392)

27
چکیده: مديرعامل محترم شركت موننكو ايران به تازگي قرارداد خدمات مشاوره "سنكرون كردن شبكه‌هاي برق ايران و عراق" به كارفرمايي وزارت نيروي عراق در كشور عراق را به امضاء رساند. در اين پروژه با تكيه بر تجارب بومي و غيربومي اتصال شبكه‌ها، امكان‌سنجي طرح اتصال شبكه‌ سراسري ايران به شبكه كشور عراق و سنكرونيزم دو شبكه مورد مطالعه قرار مي‌گيرد و نقاط قوت و ضعف و همچ... ادامه »