خبرها

(آرشیو ماه شهریور 1392)

09
چکیده:   واحد اول بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي پره سر روز جمعه اول شهريور ماه 1392 (نخستين نيروگاه خصوصي سيکل ترکيبي ايران و مپنا از نظر قراردادي ) با شبکه سراسري سنکرون شد. احداث بخش گاز و بخار نيروگاه سيكل تركيبي پره سر شامل 4 واحد توربين گاز هر يك به ظرفيت 160 مگاوات و 2 واحد توربين بخار هريك به ظرفيت 160 مگاوات كه جمعاً ظرفيت كل نيروگاه 960 مگا ... ادامه »
03
چکیده: واحد اول بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي آبادان روز شنبه مورخ 2/6/92 با شبکه سراسري سنکرون شد. احداث بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبي آبادان شامل 2 واحد توربين بخار به ظرفيت 160 مگاوات به صورت كليد در دست شامل: طراحي و خدمات مهندسي ،تامين تجهيزات ،عمليات ساختماني ،نصب و راه اندازي مبياشد كه موننكو ايران وظيفه طراحي جزيره خنك‌كن اصلي، انتقال تكنولوژي ساخت ... ادامه »