خبرها

(آرشیو ماه مرداد 1392)

01
چکیده: بومي‌سازي تكنولوژي ساخت توربين گازي براي صنعت نفت و گاز همواره مورد توجه بوده است. در اين راستا شركت توگا نسبت به انتقال تكنولوژي ساخت توربين‌هاي 25 مگاواتي براي استفاده در ايستگاه‌هاي پمپاژ گاز اقدام كرده و قرارداد انتقال دانش فني با شركت Zorya از اكراين منعقد شد. يكي از پيش‌نيازهاي ساخت توربين توانايي تست عملكرد محصول نهايي با توجه به استانداردها... ادامه »