خبرها

(آرشیو ماه تیر 1395)

30
چکیده: در پروژه "مطالعات قابليت اطمينان شبكه برق بنگلادش" به كارفرمايي Power Cell، شركت موننكو ايران با به‌ كارگيري جديدترين دانش‌هاي روز دنيا در مطالعات بهره‌برداري شبكه، "تابع قابليت اطمينان به رزرو مورد نياز شبكه" را محاسبه نمود. سپس بر اساس شاخص به كار گرفته شده در صنايع برق كشورهاي پيشرفته، سطح رزرو بهينه براي بنگلادش پيشنهاد گرديد. به... ادامه »
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "پروژه مطالعه و طراحي و نظارت كارگاهي پست 400 كيلو ولت خمين" به كارفرمايي شرکت برق منطقه اي باختر گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "طراحي روشنايي معابر در سطح شهر تهران" به كارفرمايي شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسي و طراحي بخش سيستم خنک کن اصلي و نيروگاه سيکل ترکيبي چابهار" به كارفرمايي شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا (توسعه 1) گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسي، تهيه نقشه هاي اجرايي، تهيه اسناد مناقصه خريد و اجراي بخشهاي مرتبط با بهينه سازي بخش انتقال و فوق توزيع در سطح استان هاي لرستان، مرکزي و همدان" به كارفرمايي شرکت برق منطقه اي باختر گرديد
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "نظارت كارگاهي جهت احداث فيبرنوري OPGW بر روي خطوط 66 كيلوولت شهر شيراز" به كارفرمايي شرکت برق منطقه اي فارس گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "انجام خدمات نظارت کارگاهي پروژه احداث خطوط انتقال 132 کيلوولت از ناحيه يک به پست 400 کيلوولت شرکت پتروشيمي فجر" به كارفرمايي شرکت پتروشيمي فجر گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "نظارت بر عمليات کارگاهي ساختماني پست 400 کيلوولت کليدزني فولاد مبارکه" به كارفرمايي شرکت برق منطقه اي اصفهان گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "خدمات نظارت کارگاهي توسعه فيدر خط 132 کيلوولت در پست 230/132 کيلوولت DCS وحدت دهلران" به كارفرمايي شرکت برق منطقه اي غرب بيستون گرديد.
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به اخذ پروژه و عقد قرارداد "انجام خدمات نظارت كارگاهي و نظارت عاليه پروژه نيروگاه بادي سياهپوش" به كارفرمايي شركت آرين مه باد از طريق مناقصه و کسب بالاترين امتياز فني گرديد. شايان ذکر است که با توجه به پتانسيل بسيار مناسب باد در منطقه طارم سفلي در استان قزوين (جنوب درياچه سفيدرود)، شرکت آرين مه باد پروژه 16... ادامه »
29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي  احداث خط انتقال 132 کيلوولت سراوان-سيرکان" به كارفرمايي  شركت سيستان و بلوچستان گرديد.
06
چکیده: شركت برق منطقه‌اي مازندران با اعطاي تقديرنامه‌اي بواسطه انجام پروژه بازنگري عايقي خطوط از اين شركت قدرداني بعمل آورد.