خبرها

(آرشیو ماه تیر 1392)

17
چکیده: شركت‌‌هاي موننكو ايران و معدنكاو با شكل‌دادن همكاري در قالب يك‌ كنسرسيوم، تجميع دانش و تجارب يكديگر و از طريق مشاركت در دو مناقصه زير حائز صلاحيت گشتند:   انجام عمليات اكتشاف عمومي و تفصيلي در آنومالي هاي سنگ آهن واقع در استان يزد خدمات مشاوره اكتشافي و نظارت بر عمليات پيمانكاران اكتشاف ذغال سنگ البرز مركزي واقع در استان مازندران ... ادامه »