خبرها

(آرشیو ماه تیر 1391)

30
چکیده: رتبه 144 توسط شرکت موننکو ايران  در رده بندي ENR  بين شرکتهای مهندسی مشاور برتر دنيا اخذ گرديد.    
12
چکیده: با موفقيت در مناقصه خدمات مشاوره جهت خريد و پياده‌سازي سيستم كلرزني نيروگاه بندرعباس، علاوه بر افزوده شدن اين پروژه به پروژه‌هاي در دست انجام شركت موننكو ايران، مجموعه بزرگ صنعتي نيروگاه بندرعباس نيز نيز به جمع کارفرمايان اضافه گرديد.