خبرها

(آرشیو ماه خرداد 1392)

26
چکیده:   با حضور مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت موننكو ايران در محل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، قرارداد پروژه تدوين استاندارد بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي نمك‌زدايي كه با كسب بالاترين امتياز فني صورت پذيرفته بود، به امضاء رسيد.  
12
چکیده:   موننكو ايران با كسب بالاترين امتياز فني، برنده مناقصه خدمات مهندسي بررسي و تأييد مرحله 1 و 2 طراحي، اجرا و بهره‌برداري از شبكه FTTx اپراتور چهارم مخابرات كشور (شركت ايرانيان‌نت) گرديد. خدمات موضوع مناقصه با همكاري شركت IDATE فرانسه و شامل تهيه طرح كسب و كار، طراحي سطح بالا، تهيه RFP و برگزاري مناقصه تا انتخاب پيمانكاران منتخب مي‌باشد.