خبرها

(آرشیو ماه خرداد 1391)

25
چکیده: قرارداد خدمات مشاوره طرح جامع امكان سنجي شيرين سازي آب دريا در حاشيه خليج فارس و درياي عمان از طرف شركت ILF به موننكو ايران ابلاغ گرديد.