خبرها

(آرشیو ماه اسفند 1392)

26
چکیده: موننكو ايران به تازگي قرارداد "خدمات مشاوره مديريت پيمان، نظارت عاليه و كنترل پروژه و نظارت بر خدمات مهندسي و تداركاتي (كالا) و نظارت كارگاهي طرح توليد بايواتانول سوختي و محصولات جانبي از غلات كشاورزي" را با شركت شركت گسترش سوخت سبز زاگرس (تابعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) به امضاء رساند. در اين پروژه 200 هزار ليتر در روز و يا 66 ميليون ليتر... ادامه »