خبرها

(آرشیو ماه اسفند 1391)

23
چکیده: موننكو ايران اخيراً موفق به اخذ قرارداد "مطالعات بازار برق با هدف صادرات برق" شد که متعاقباً بخش پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مپنا در فهرست کارفرمايان اين شركت قرار گرفت.
23
چکیده: موننكو ايران به تازگي موفق به اخذ قرارداد "خدمات مشاوره‌اي طرح بازبيني هماهنگي رله‌هاي حفاظتي نيروگاه طوس و پست بلافصل آن" شد که متعاقباً شرکت برق منطقه‌اي خراسان را در فهرست کارفرمايان اين شركت قرار داد.
06
چکیده: موننكو عمان به تازگي قرارداد خدمات مشاوره جهت بازسازي نيروگاه سيح الخيرات در فرمانداري ظفار كشور عمان را به امضاء رساند.