خبرها

(آرشیو ماه دی 1395)

30
چکیده: شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "نظارت بر اجراي عمليات ساختمانی 5 پست انتقال بانک توسعه اسلامي" به کارفرمايي شركت برق منطقه­​اي اصفهان گرديد. با توجه به رشد مصرف انرژي در استان​هاي اصفهان و چهارمحال بختياري و دستيابي به ديماند طرح​ريزي شده موردنظر و توسعه و بهينه​كردن شبكه​هاي انتقال و توزيع در منطقه تحت پوشش شركت برق منطقه​اي اصفهان، شرك... ادامه »
29
چکیده: پيرو مميزي دوره​اي کانون مشاوران اعتباري و سرمايه​گذاري بانکي در تاريخ 7/9/1395 از شرکت موننکو ايران، ضمن تمديد رتبه​بندي تا تاريخ 01/10/1396 نسبت به حفظ رتبه​هاي امکان​سنجي و نظارت اقدام گرديد.
29
چکیده: قرارداد "مطالعات انتخاب ساختگاه‌هاي نيروگاه‌هاي حرارتي" به کارفرمايي شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي انعقاد گرديد. در اين پروژه در ابتدا با استفاده از تبادل توليد و مصرف برق در كل شبكه ايران، نقاط مناسب جهت احداث نيروگاههاي جديد در افق 20 ساله مشخص مي​گردد و براي هريك از ساختگاه​هاي اوليه مي​بايست 14 فاكتور مهم مورد بررسي قرار گي... ادامه »
21
چکیده: قرارداد "خدمات مشاوره و نظارت عاليه و کارگاهي پروژه طراحي تفصيلي، تامين کالا و اجراي ديسپاچينگ ملي گاز ايران" بين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و شرکت موننکو ايران منعقد گرديد. خدمات مشاوره و نظارت عاليه و کارگاهي بر اجراي ديسپاچينگ ملي گاز ايران اخيراً طي فرآيند مناقصه به مهندسين مشاور موننکو ايران با کسب بالاترين امتياز فني، ابلاغ گرديد. لازم ب... ادامه »
18
چکیده: قرارداد "نوسازي سيستم اسكاداي مراكز ديسپاچينگ AOC و RDC برق منطقه​اي کرمان" به کارفرمايي شركت برق منطقه­​اي کرمان انعقاد گرديد. گذشت زمان، فقدان پشتيباني سيستم و عدم امكان ارتقا نرم افزار و سخت افزار مرکز AOC کرمان باعث سپري شدن طول عمر سيستم شده و نياز به نوسازي آن محسوس شده​است. بر همين اساس پروژه طراحي مجدد و نوسازي سيستم اسكاداي مراكز ديسپاچي... ادامه »
15
چکیده: شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "طرح اتصال CHP شركت به‌آفرين گاز تيسفون به شبكه سراسري" به کارفرمايي شركت به‌آفرين گاز تيسفون گرديد. در سال​هاي اخير وزارت نيرو سعي در ترغيب بخش خصوصي جهت مشارکت در طرح​هاي توليد پراکنده و توليد برق و حرارت همزمان و نزديک شدن محل توليد به مصرف و کاهش تلفات شبکه نموده است. در همين راستا پروژه مذکور ا... ادامه »
15
چکیده: شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد " طراحي و مشاوره جهت نصب عملگر قابل كنترل مناسب روي شيرهاي موجود سوپر بلوك" به کارفرمايي شركت گاز استان تهران گرديد. با توجه به احتمال وقوع زلزله در شهر تهران و خطرات ناشي از آتش سوزي بعد از زلزله و يا هرگونه رانش زمين به خاطر وجود نشت گاز در اثر شكستگي  خطوط لوله، بخش مقاوم سازي تاسيسات گازرساني در مقاب... ادامه »
14
چکیده: شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات طراحي و تهيه اسناد مناقصهEPC پست مدولار 63/230 کيلوولت لشکري، خريد ترانسفورماتور قدرت و کمپکت و احداث خط63 کيلوولت لشکري- مادکوش" به کارفرمايي شركت منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گرديد. با توجه به اينكه استان هرمزگان يكي از قطبهاي صنعتي كشور مي باشد و تقاضاي انرژي در اين منطقه صنعتي رو... ادامه »
09
چکیده: شرکت موننکو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي تدوين چك ليست نظارتي كنترل عمليات اجرائي الکتريکي و ساختمان پست​هاي فشار قوي" به کارفرمايي شرکت برق منطقه​ای اصفهان گرديد. در اين پروژه، شرکت موننکو ايران موظف به تهيه و تدوين چک ليست​های نصب و تست و راه​اندازی پست​های فشار قوی به منظور يکسان​سازی روند احداث پست​ها و بهره​برداری مناسب​ت... ادامه »
08
چکیده: شرکت موننکو  به تازگي موفق به عقد قرارداد "مطالعه و طراحي شبكه مخابرات آب عمان" به کارفرمايي سازمان آب و برق عمان گرديد. از آنجاييکه بحران آب يك بحران جهاني است، مصرف بهينه و نظارت بر منابع آب علي‌الخصوص در مناطق خشك از اهميت بالايي برخوردار است. عمان نيز با توجه به اينكه از جمله كشورهاي كم آب است نياز به مديريت منابع موجود خود دارد. در ... ادامه »
08
چکیده: واحد بخار نيروگاه 330 مگاواتي شاهجي بازار در کشور بنگلادش با موفقيت سنکرون گرديد. در اين پروژه، شرکت موننکو ايران موظف به ارائه خدمات نظارت عاليه و کارگاهي و مشاور سمت کارفرما بوده و کليه مراحل اجرايي، تست​هاي کارگاهي و کارخانه​اي تحت نظارت تيم مهندسي موننکو ايران مستقر در بنگلادش انجام شده است.
05
چکیده: شرکت موننکو ايران ارائه خدمات مهندسي و مشاوره نظارت عاليه و کارگاهي فاز دوم خط يک متروي شيراز را از آذر ماه 1393 و خدمات طراحي و نظارت بر اجراي ايستگاه وکيل الرعايا را از اسفند 1394 بر عهده دارد. در راستاي تعهد اين مهندسين مشاور به سيستم​هاي مديريت کيفيت، ايمني و بهداشت شغلي و ارتقاء و بازآموزي مهارت​ ها و دانش کارکنان، در تاريخ شنبه 4/10/95 دوره آ... ادامه »
05
چکیده: شرکت موننکو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد " مشاوره براي ششمين مطالعه تعيين هزينه خدمات در بخش برق كنيا" به کارفرمايي وزارت انرژي و نفت گرديده است. صنعت برق كنيا با چالش‌هاي زيادي روبروست كه عمدتا ناشي از توسعه اقتصادي اين كشور مي‌باشد. اين چالش‌ها فضاي صنعت برق را با تغيير مداوم همراه مي‌كند كه اين موضوع شرايط م... ادامه »