خبرها

(آرشیو ماه دی 1390)

25
چکیده: شركت موننكو ايران در پروژه طراحي و مهندسي سيستم HVDC سمنان به گلپايگان به عنوان برنده مناقصه انتخاب گرديد. اين پروژه كه اولين سيستم HVDC ايران است از سمنان به گلپايگان و با سطح ولتاژ 500 -/+ كيلو ولت شامل مبدل هاي ابتدا و انتهاي سيستم است و خط انتقال آن بطول 600 كيلو متر مي باشد. اجراي اين پروژه در كنار اولين پروژه خط انتقال 765 كيلو ولت كه از ارزن... ضمیمه »