خبرها

(آرشیو ماه فروردین 1395)

23
چکیده: شركت موننكو ايران موفق به عقد قرارداد "مطالعه فني و اقتصادي راهکارهاي عملي کاهش سطح اتصال کوتاه پست يزد يک" به كارفرمايي شرکت برق منطقه​اي يزد گرديد.
21
چکیده: شركت موننكو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي، نظارت عاليه و نظارت کارگاهي واريانت خط 230 کيلوولت دز - خرم آباد" به كارفرمايي شرکت آزادراه خرم​آباد - پل زال گرديد.
17
چکیده: شركت موننكو ايران با موفقيت فرآيند ارزيابي كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي را طي نمود و موفق به ارتقاء رتبه خود در بخش نظارت گرديد.
17
چکیده: با توجه به شرايط ناهموار اقتصادي در سال 1390 در كشور و به علت محدوديت در منابع مالي كارفرمايان و همچنين در راستاي دستيابي به بهترين بهره‌­وري فني و زماني در اجراي پروژه­‌هاي پست­‌هاي فشارقوي، با پيشنهاد شركت موننكو ايران، براي اولين بار، شركت مپنا اقدام به تعريف طرح تفكيك قراردادهاي طراحي، تامين تجهيزات و اجرا در پست­‌هاي فشارقو... ادامه »
16
چکیده: شركت موننكو ايران موفق به عقد قرارداد "ارائه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه مخابرات، اسکادا و فيبرنوري خط لوله ششم سراسري" به كارفرمايي شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران گرديد.
01
چکیده: شركت موننكو ايران با همكاري موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف کتاب “ساختار و منطق رله‌های حفاظتی دیجیتال” را منتشر نمود. كتاب مذكور جلد اول از يك مجموعه دوجلدي است كه ضمن تشريح ساختار كلي رله‌هاي ديجيتالي، انواع شرايط خطا و علت ايجاد آن‌ها در شبكه قدرت را بررسي مي‌كند و منطق حفاظتي رله‌هاي ديجيتال براي تشخي... ادامه »