خبرها

(آرشیو ماه فروردین 1394)

29
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد قرارداد ارزيابي كيفي و فني متقاضيان شركت در مناقصه خريد 360.000 كنتور هوشمند ديماندي اتصال اوليه و ثانويه و تهيه اسناد فني و بازارگاني و برگزاري مناقصه مربوطه در كل كشور به كارفرمايي سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا) گرديد.
27
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد خدمات مهندسي تعمير و نگهداري و بهينه‌سازي ديسپاچينگ به كارفرمايي شركت سهامي برق منطقه‌اي اصفهان گرديد.
25
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد مطالعات مرحله اول و دوم برق رساني به معادن مرمريت غرب گرمه (خاتم ـ زر مهر) و مرمر باغچق و سنگ آهك لنگر بجنورد در استان خراسان شمالي، ذغال‌سنگ سراپرده در استان كرمان، تراورتن هفتومان در استان اصفهان و معادن خرمبيد در استان فارس به كارفرمايي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران گرديد.
25
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد مطالعات شبكه جهت مكانيابي پست 400/230/63/20 كيلوولت ميل نادر به كارفرمايي شركت برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان گرديد.
24
چکیده: شركت برق ظفار عمان طي مراسم رسمي از شركت موننكو عمان جهت 4.5 ميليون ساعت كار كه بدون حادثه تحت نظارت و مشاوره موننكو عمان انجام گرفته شده تقدير بعمل آورد كه خبر آن نيز پوشش روزنامه‌اي هم داشته است.
23
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد ارائه مشاوره در زمينه بهينه‌سازي و تعميرات 3 دستگاه آب شيرين‌كن MED  نيروگاه بندرعباس به كارفرمايي شركت مديريت توليد برق هرمزگان گرديد.
22
چکیده: شركت موننكو ايران به تازگي موفق به عقد قرارداد خدمات نظارت كارگاهي و عاليه بر عمليات احداث خطوط 20 كيلوولت كارگاه‌‌هاي ورودي و خروجي تونل انتقال آب رودخانه زاب به درياچه اروميه به كارفرمايي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران گرديد.
15
چکیده: خطوط انتقال و پست های فشارقوی نیزوا، حاصل خدمات ارزنده طراحی، مهندسی و نظارت شرکت موننکو می باشد و با همه حساسیت های بسیار بالای آن در زمان و موعد مقرر و قبل از شروع فصل گرما به شبکه عمان متصل شد.