خبرها

(آرشیو ماه فروردین 1391)

24
چکیده: موننكو ايران در هفدهمين نمايشگاه بين المللي نفت و گاز، پالايش و پتروشيمي كه از تاريخ 29/1/91 الي 1/2/91 در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد در سالن 59، غرفه 5907 حضور خواهد داشت.