مطالعات سيستم و انرژي

مركز مطالعات سيستم و انرژي با برخورداري از تجارب گسترده شركت موننكو ايران در صنعت برق و نيز بهره‌گيري از كارشناسان فني مجرب، در سال 1387 در راستاي گسترش زمينه‌هاي كسب و كار شركت موننكو ايران بعنوان يك واحد تخصصي تشكيل شد.

فعاليت‌هاي مركز مطالعات سيستم و انرژي شامل چهار زمينه تخصصي زير است :

 • مطالعات سيستم‌هاي قدرت الكتريكي
 • مطالعات راهبردي و مشاوره مديريت
 • مطالعات امكان‌سنجي اقتصادي و بازار برق
 • مطالعات برنامه‌ريزي سيستم‌هاي انرژي

تاكنون پروژه‌هاي مهمي در زمينه‌هاي تخصصي فوق در اين مركز انجام شده است و همچنين سمينارهاي آموزشي متعددي در حوزه‌هاي مطالعاتي فوق برگزار و تلاش نموده تا سهمي در انتقال دانش و تجربيات خود داشته باشد. يكي از دستاوردهاي اين مركز در سال 1392 چاپ و انتشار كتاب تجديد ساختار در صنعت برق بوده است.


قابليت ها

مركز مطالعات سيستم و انرژي توانسته است در مدت كوتاه فعاليت خود، توان‌مندي‌هاي متعددي را عرضه نمايد؛ علاوه بر اين، تلاش مركز همواره بر اين بوده است تا بتواند تمامي حوزه‌هاي مرتبط با مطالعات سيستم و انرژي را از طريق كسب پروژه‌هاي متفاوت در عرصه‌هاي نوين فعال نمايد.

برخي از قابليت‌هاي مركز مطالعات سيستم و انرژي عبارتند از:

 • بهره مندي از نرم‌افزارهاي شبيه‌ساز مطالعات سيستم نظير  DigSilent، Cyme،  PSCAD، PSSE، ...
 • مطالعات امكان‌سنجي اتصال واحدهاي توليدي به شبكه
 • شبيه‌سازي و تحليل سيستم‌هاي قدرت
 • شبيه‌سازي و تحليل بازارهاي برق و انواع روش‌هاي قيمت‌گذاري
 • انجام مطالعات مميزي انرژي
 • انجام مطالعات امكان‌سنجي اقتصادي و تهيه طرح‌هاي توجيهي انجام مطالعات بازار و نيازسنجي براي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري
 • مطالعات برنامه‌ريزي توسعه شبكه قدرت (توليد و انتقال)
 • مطالعات سيستم‌هاي انرژي و انرژي‌هاي تجديدپذير


پروژه هاي برتر 

 

پروژه های برتر در اين حوزه
مطالعات امكان سنكرون كردن شبكه‌هاي برق ايران و عراق
 کارفرما: وزارت برق عراق
تاریخ شروع: 1393   تاریخ پایان: 1394
مديريت رزرو بهره‌برداري در شبكه‌هاي MIS و Dhofar
 کارفرما: شركت انتقال برق عمان (OETC)
تاریخ شروع: 1394   تاریخ پایان: 1397
مطالعات قابليت اطمينان بهره‌برداري شبكه برق بنگلادش
 کارفرما: وزارت نيروي بنگلادش
تاریخ شروع: 1394   تاریخ پایان: 1397
مطالعات تامين توان شبكه برق سلاله عمان از طريق اتصال نيروگاه خصوصي IPP-2
 کارفرما: شركت برق ظفار - عمان
تاریخ شروع: 1391   تاریخ پایان: 1392
مطالعات جامع شبكه توليد، انتقال، و فوق‌توزيع تحت پوشش برق منطقه‌اي تهران طي سال‌هاي 1393 لغايت 1403
 کارفرما: شركت برق منطقه‌اي تهران
تاریخ شروع: 1391   تاریخ پایان: 1392
پروژه كاربرد ادوات FACTS
 کارفرما: شركت توانير
تاریخ شروع: 1389   تاریخ پایان: 1390
طراحي ابزار مقررات و قيمت گذاري نقطه اي
 کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران
تاریخ شروع: 1389   تاریخ پایان: 1390
طراحي نظام داوري در بازار برق
 کارفرما: شركت مديريت شبكه برق ايران
تاریخ شروع: 1388   تاریخ پایان: 1389
SAVEX - Save to Export
 کارفرما: شركت ملي صادرات گاز ايران
تاریخ شروع: 1388   تاریخ پایان: 1389
سامان‌دهي ساختار صنعت عرضه‌ برق ايران
 کارفرما: شركت توانير
تاریخ شروع: 1389   تاریخ پایان: 1391