تحقيق و توسعه

از اهداف دفتر تحقيق و توسعه (R&D) شركت موننكو ايران، به‌كارگيري ايده‌هاي نو در مهندسي جهت افزايش راندمان و بهبود كيفيت محصولات و خدمات اين شركت مي‌باشد. در اين زمينه دفتر تحقيق و توسعه سعي كرده است تا در ارائه‌ خدمات و تكنولوژي‌هاي جديد مهندسي همواره بعنوان نيروي پيشگام ايفاي نقش كند. شركت موننكو ايران تلاش دارد با در نظر گرفتن نيازمندي‌هاي حال و آينده‌ي صنعت، نسبت به جهت دادن كارفرمايان براي استفاده‌ي بهتر از منابع موجود اقدام كرده تا بدين طريق تاثيرات زيست‌محيطي و هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري نيروگاه‌ها را كاهش دهد.

 

ايستگاه تست توربين و كمپرسور

براي اولين بار در كشور توليد مدارك طراحي پايه و تفصيلي ايستگاه تست توربين گاز صنعتي تا قدرت 25 مگاوات براي شركت توگا انجام شده و ايستگاه تست در 24 تير ماه سال 92 با موفقيت مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. ادامه مطلب...

 


بررسي و امكان‌سنجي روش‌هاي جمع‌آوري گازهاي متان و ارايه روش منتخب پيشنهادي

كارفرماي اين پروژه شركت گاز استان بوشهر مي‌باشد. در اين پروژه ابتدا روش‌هاي جمع‌آوري گازها بررسي شده و روش‌هاي مناسب از نظر فني انتخاب شدند. ادامه مطلب...

 


طرح جامع ارزيابي پتانسيل‌هاي نمكزدايي

گروه مپنا با توجه به سابقه اجراي پروژه توليد همزمان آب و برق قشم و همچنين برنامه‌ريزي براي توليد آب در ظرفيت‌هاي چند صد هزار متر مكعب در روز پروژه " طرح جامع ارزيابي پتانسيل هاي نمک‌زدايي از آبهاي شور و لب شور در كشور با تكيه بر نوار ساحلي خليج فارس و درياي عمان" را به كارفرمايي بخش سرمايه‌گذاري مپنا به مهندسين مشاور موننكو ايران واگذار كرده است. ادامه مطلب... 

 


تدوين استاندارد و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي نمك‌زدايي

اين فعاليت در قالب تفاهم‌نامه همكاري با معاونت نفت و گاز شركت انجام شده است و شامل گرداوري اطلاعات واحدهاي نمک‌زدايي داخل و خارج کشور و تعيين شاخص‌هاي مصرف انرژي، محاسبه ميزان مصرف انرژي و مقايسه مصارف واحدهاي داخلي با معيارهاي تعيين شده، ادامه مطلب...
 


مدلسازي و تحليل CFD نصب Windscreen بر روي سيستم خنك‌كن ACC نيروگاه كهنوج

با توجه به سرعت قابل توجه باد در برخي از نيروگاه‌ها مانند كهنوج، ارائه طرحي جهت كاهش حداكثري اثرات مخرب سرعت باد بر راندمان و همچنين عملكرد فن‌هاي سيستم خنك‌كن ACC ضرورت دارد. ادامه مطلب...