آخرين اخبار
حضور شرکت موننکو ايران در نهمين نمايشگاه بين​ المللي انرژي​ هاي تجديدپذير، بهره ​وري و صرفه ​جويي انرژي
با توجه به اين که مباحث مربوطه به انرژي​هاي نو، تجديدپذير، افزايش بهره​وري و صرفه​جويي در مصرف انرژي از مهمترين مسائل روز در حوزه انرژي مي​باشد، نهمين... (ادامه مطلب)

عقد قراداد "خدمات مهندسي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد  "خدمات مهندسي نيروگاه سيكل تركيبي اروميه" به کارفرمايي شركت احداث و توسعه نيروگاهاي سيكل تركيبي مپنا (&zwn... (ادامه مطلب)

عقد قراداد "مطالعات اتصال به شبكه فاز سوم نيروگاه رودشور"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "مطالعات اتصال به شبكه فاز سوم نيروگاه رودشور" به کارفرمايي شرکت توليد و گسترش برق اميرکبير (نيروگاه رودشور) گرد... (ادامه مطلب)

عقد قراداد "مطالعات اتصال به شبكه فاز دوم نيروگاه کهنوج (شوباد)"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "مطالعات اتصال به شبكه فاز دوم نيروگاه کهنوج (شوباد)" به کارفرمايي شرکت توليد برق ماه​تاب کهنوج گرديد. توليد ... (ادامه مطلب)

عقد قراداد "خدمات مهندسي خط انتقال 63 کيلوولت ميناب - نصيرايي(حکمي)"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي خط انتقال 63 کيلوولت ميناب- نصيرايي(حکمي)" به کارفرمايي شركت برق منطقه اي هرمزگان گرديد. ش... (ادامه مطلب)

عقد قراداد "خدمات نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي قطعه اول خط 230 كيلوولت سراوان- سيركان"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد  "خدمات نظارت كارگاهي بر عمليات اجرايي قطعه اول خط 230 كيلوولت سراوان- سيركان" به کارفرمايي شركت برق منطقه­... (ادامه مطلب)

اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني شرکت موننکو ايران از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران
شرکت موننکو ايران در تاريخ 1395/11/30، موفق به اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران گرديد. گواهينام... (ادامه مطلب)

سخنراني مديرعامل شرکت موننکو ايران در دانشکده برق دانشگاه شريف
در تاريخ 25 بهمن ماه سال جاري، آقاي مهندس عليرضا شيراني، مديرعامل شرکت موننکو ايران، سخراني با عنوان "تحقيقات، طراحي و مشاوره در دهکده جهاني" در دانشک... (ادامه مطلب)

ارائه سمينار "متدولوژي ارزيابي و انتخاب پروژه برتر در شرکت موننکو ايران" در کنفرانس بين​ المللي مديريت پروژه
با توجه به تعهد شرکت موننکو ايران به اشتراک ​گذاري دانش و درس آموخته ​ها که يکي از ارزش​ هاي بنيادي تصريح شده در اصول اخلاقي و برنامه​ ريزي استراتژيک ... (ادامه مطلب)

برگزاري سمينار در حوزه ديسپاچينگ در کشور عمان
در تاريخ 1395/11/21، شرکت موننکو ايران سميناري در حوزه ديسپاچينگ در کشور عمان براي مديران و کارشناسان شرکت PAEW برگزار نمود. در اين سمينار، تيم فني شر... (ادامه مطلب)