آخرين اخبار
اخذ تقديرنامه از شركت برق منطقه اي تهران
شركت برق منطقه اي تهران با اعطاي تقديرنامه‌اي از شركت موننکو ايران در اجراي پروژه هاي افتتاح شده شرکت برق منطقه اي تهران قدرداني بعمل آورد. (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "ارائه خدمات مشاوره نظارت عاليه مهندسي در ايستگاه ذخيره سازي LNG و تبديل LNG به گاز طبيعي به ظرفيت 7.5 ميليون تن در سال جهت تزري...
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "ارائه خدمات مشاوره نظارت عاليه مهندسي در ايستگاه ذخيره سازي LNG و تبديل LNG به گاز طبيعي به ظرفيت 7.5 ميليون تن... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "بررسي و طراحي توپولوژي مخابراتي ايستگاه‌هاي گاز استان فارس"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "بررسي و طراحي توپولوژي مخابراتي ايستگاه‌هاي گاز استان فارس" به کارفرمايي شرکت گاز استان فارس&nbs... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "انجام خدمات مهندسي بازبيني و تکميل قرارداد خريد برق نيروگاه هرمز"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد  "انجام خدمات مهندسي بازبيني و تکميل قرارداد خريد برق نيروگاه هرمز" به کارفرمايي توسعه و نوسازی م... (ادامه مطلب)

شروع تست گرم فاز 2 خط يک قطار شهري شيراز
پس از بهره برداري از ايستگاه زند و 3 کيلومتر از تونل اتصال اين ايستگاه به فاز 1 خط 1 قطار شهري شيراز در ابتداي سال 1396، هم اکنون  با شروع ت... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات مهندسي و نظارت کارگاهي کابلکشي63 کيلوولت پروژه دوشان تپه - شهدا- پيروزي"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي و نظارت کارگاهي کابلکشي 63 کيلوولت پروژه دوشان تپه - شهدا- پيروزي" به کارفرمايي شركت برق... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات مهندسي خريد دو دستگاه ترانسفورماتور 400/230 كيلوولت و سه دستگاه ترانسفورماتور 400/132 كيلوولت با ظرفيت 315 مگاولت آمپر"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي خريد دو دستگاه ترانسفورماتور 400/230 كيلوولت و سه دستگاه ترانسفورماتور 400/132 كيلوولت با ظرفيت 31... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "مطالعات امکان سنجي ارتباط الکتريکي ايران و عمان"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "مطالعات امکان سنجي ارتباط الکتريکي ايران و عمان" به کارفرمايي شرکت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "احداث نيروگاه بخار 1400 مگاواتي هرمزگان ( سيريك) و پست فشار قوي 400 كيلوولت بلافصل نيروگاه"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "احداث نيروگاه بخار 1400 مگاواتي هرمزگان ( سيريك) و پست فشار قوي 400 كيلوولت بلافصل نيروگاه" به کارفرمايي&n... (ادامه مطلب)

عقد قرارداد "خدمات مهندسي براي نظارت عاليه و كارگاهي عمليات احداث خط 63 كيلوولت ارتباطي پست سفيددشت"
شرکت موننکو ايران موفق به عقد قرارداد "خدمات مهندسي براي نظارت عاليه و كارگاهي عمليات احداث خط 63 كيلوولت ارتباطي پست سفيددشت" به کارفرمايي ... (ادامه مطلب)