گواهینامه ها

 1. انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران
 2. گواهينامه رتبه شرکت موننکو ايران در بين 500 شرکت بزرگ ايران
 3. گواهينامه صلاحيت خدمات مشاوره
 4. گواهي نامه رتبه و گرايش هاي تخصصي
 5. تقديرنامه جايزه ملي مديريت مالي ايران
 6. گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان تهران
 7. گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده
 8. استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 9001:2008 
 9. استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO TS 29001:2010 
 10. استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ISO 14001:2004 
 11. استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد OHSAS 18001:2007 
 12. استقرار و پياده سازي سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد HSE-MS 
 13. گواهي عضويت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مركزي 
 14. تقديرنامه تعالی سازمانی  
 15. جشنواره ملي بهره‌وري

 16. منتخب جشنواره طرح ملي مردمي سپاس

 17. كانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانكي
 18. شوراي شركت هاي مهندسين مشاور صنعت برق
 19. انجمن مديريت پروژه ايران
 20. رتبه 144 موننكو ايران در بين 200 شركت مهندسين مشاور دنيا
 21. گواهينامه ثبت شركت موننكو ايران به عنوان مهندس مشاور پايه يك در وزارت دفاع كشور عمان  
 22. خدمات مشاوره در كشور عمان
 23. انجمن مهندسين مشاور كشورهاي اسلامي 
 24. سازمان توسعه صنعتي سازمان ملل متحد 
 25. دفتر خدمات پروژه سازمان ملل متحد 
 26. گواهينامه زيست محيطي در نيجريه
 27. ثبت شركت موننكو عمان در بانك اطلاعاتي شركت هاي مورد تاييد صنايع نفت و گاز كشور عمان
 28. گواهينامه عضويت شركت موننكو در اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران و عمان