چشم انداز و ماموريت

چشم انداز

شركت موننكو ايران در افق 1400 هجري شمسي،‌ شركتي است دانش‌محور، فعال در كليه‌ي زمينه‌هاي مهندسي، برخوردار از آخرين ابزارها و تكنولوژي در مناطق آسيا، آفريقا، اروپا، آمريكاي لاتين و داراي رتبه بين‌المللي به شرح ذيل مي‌باشد:ماموريت

ما يك شركت مهندسي مشاور بين‌المللي در زمينه ارائه خدمات طراحي و مهندسي در حوزه انرژي، معدن و فرآورش، صنايع زيرساختي و ارتباطات با استفاده از مجموعه دانش، تجربه و زنجيره ارتباطات منحصر به فرد هستيم.