زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: انجام خدمات مهندسي بازيابي حرارتي از كوره‌هاي واحد الفين و واحد VCM
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت پتروشيمي آبادان
محل اجرا: آبادان
شرح خدمات:
انجام كليه خدمات طراحي ومهندسي در فازهاي مختلف مهندسي شامل مطالعات طراحي مفهومي، خدمات مهندسي پايه و خدمات مهندسي تفصيلي در اين پروژه درمحدوده كاري شركت موننكو ايران مي‌باشد.
توضیحات کامل:

هدف از انجام اين پروژه بازيابي حرارتي جريان هاي پروسسي از كوره‌هاي واحد الفين و واحد VCM و همچنين جريان گازهاي خروجي از دودكش‌هاي اين دو واحد در پتروشيمي آبادان مي باشد.