زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: تهيه مدارك FEED، اصلاح و تكميل مطالعات مهندسي تفصيلي و تهيه اسناد مناقصه PC پروژه سيستم اعلان و اطفاء حريق مخازن ذخيره سازي نفت خام و فرآورده در جزيره خارگ
تاریخ شروع: 1391
تاریخ پایان: 1393
کارفرما: شركت پايانه‌هاي نفتي ايران
محل اجرا: جزيره خارگ
شرح خدمات:
- انجام مطالعه تكميل و تاييد (endorsement) مطالعات مهندسي مقدماتي موجود
- تهيه مدارك FEED
- اصلاح و تكميل مطالعات مهندسي تفصيلي
- تعيين برآورد و تهيه اسناد مناقصه انتخاب پيمانكار PC

توضیحات کامل:

طراحي پمپخانه و خطوط لوله آب آتشنشاني جديد در منطقه به همراه استقرار يك سيستم تمام اتوماتيك سيستم فوم و واتر اسپري خنك‌كن و اعلان حريق بر روي مخازن سقف شناور و ثابت بصورتيكه سيستم قابليت عملكردي دستي و نيمه اتوماتيك را نيز دارا بوده و در زمان آتش سوزي در هر يك از مخازن سوخت، سيستم به صورت اتوماتيك يا دستي فعال شده و پس از تشخيص اينكه آتش سوزي واقعي است، سيستم خودكار اقدام به فعال نمودن سيستم پاشش فوم اتوماتيك و سيستم خنك‌كن براي تانك مشتعل و همچنين تانكهاي مجاور كه در معرض حرارت ناشي از تانك مشتعل قرار گرفته اند خواهد نمود .