زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: خدمات مهندسي پروژه تاسيسات جانبي پالايشگاه گاز پارس جنوبي (فازهاي 15 و 16)
تاریخ شروع: 1386
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: گروه مپنا
کارفرمای اصلی: شركت نفت و گاز پارس
محل اجرا: تاسيسات خشكي: عسلويه -تاسيسات دريايي: 100 كيلومتري عسلويه واقع در خليج فارس
شرح خدمات: فعاليتهاي موننكو ايران در اين پروژه شامل مرور مدارك طراحي پايه، تهيه اسناد فني مناقصه و ارزيابي پيمانكاران، طراحي تفصيلي سيويل و سازه، بازنگري طراحي تفصيلي پيمانكاران، مهندسي عمومي و فصول مشترك، طراحي سهبعدي و خدمات مديريت پروژه مي‌باشد. علاوه بر آن بررسي و تاييد نقشه هاي كارگاهي (Shop Drawings) و نقشه هاي عين ساخت (As-Built Drawings) پيمانكاران، نظارت و پيگيري امور مهندسي اجرا در كارگاه به عهده اين مشاور ميباشد.
توضیحات کامل:

ميدان گازي پارس جنوبي بزرگترين ميدان گازي جهان است که در خليج فارس و در آب‌هاي سرزميني ايران و قطر واقع شده ‌است. اين ميدان گازي بين ايران و قطر مشترک بوده و در کشور قطر ميدان گازي گنبد شمالي نام دارد. در صورت برداشت کامل گاز اين ميدان، انرژي 10 سال کل ساکنان کره زمين تامين مي‌گردد. وسعت ميدان در سمت ايران نزديك به 3700 كيلومتر مربع است كه مطابق برآوردهاي انجام شده سهم ايران از اين ميدان نزديك به 2/14 تريليون متر مكعب گاز (برابر 8 درصد ذخاير جهان) و بيش از 18 ميليارد بشكه ميعانات گازي است. ارزش سهم ايران از اين ميدان معادل 6/28 درصد ارزش مجموع ذخاير نفت و گاز كشور است و با احتساب ارزش 10 سنت براي هر متر مكعب گاز طبيعي و 50 دلار براي هر بشكه ميعانات گازي ارزش اين ميدان حدود دو هزار و پانصد ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
 
اين حوزه براي بهره‌برداري به 28 فاز تقسيم شده‌ است. هر يك از فازهاي اين ميدان جهت استحصال 28 ميليون متر مكعب گاز (يك ميليارد فوت مكعب گاز) در روز طراحي شده‌اند. بهره‌برداري از هر يك از فازهاي اين ميدان با احتساب درآمد ناشي از جايگزيني مصرف نفت, معادل 5/1 ميليارد دلار درآمد سالانه براي كشور به ارمغان خواهد آورد. توسعه هر فاز از اين ميدان حدود يك ميليارد دلار هزينه در بر خواهد داشت.
هدف از توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي، توليد گاز طبيعي جهت تامين مصارف داخلي كشور، توليد ميعانات گازي (75 هزار بشكه در روز) ‌و گاز مايع (56.6 ميليون متر مكعب در روز) جهت صادرات، توليد اتان (2740 تن در روز) و سولفور (400 تن در روز) جهت خوراك واحدهاي پتروشيمي مي‌باشد. خدمات تاسيسات جانبي (يوتيليتي) يك مجتمع نفت و گاز شامل خدمات نيروگاهي، انتقال، توزيع انرژي (شامل برق، گاز) و  سيستم‌هاي آب‌رساني، حرارتي و برودتي و فاضلاب مي‌باشد