زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: خدمات مشاوره پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي (طرح فهام) در ايران
تاریخ شروع: 1388
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: 6 شركت توزيع نيروي برق
کارفرمای اصلی: سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سابا)
محل اجرا: تهران، كرج، اهواز، مشهد و استان‌هاي زنجان و بوشهر
شرح خدمات:
- خدمات مهندسي طراحي معماري فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري
- تدوين الزامات فني و عملكردي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري
- تدوين الزامات فني كنتورهاي هوشمند ملي
- تهيه و تنظيم اسناد مناقصه
- انجام تشريفات برگزاري مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران منتخب
- خدمات نظارت بر پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي
توضیحات کامل:

 

همگام با ظهور سيستم اندازه‌گيري هوشمند (AMI) و شبكه هوشمند (Smart Grid)  در كشورهاي پيشرو، مهندسين مشاور موننكو ايران با بهره‌گيري از دانش فني متخصصين خود فعاليت‌هاي گسترده‌اي را در اين زمينه آغاز نمود. اين مهندسين مشاور معتقد است كه هوشمند سازي شبكه برق به ويژه شبكه‌هاي توزيع فرسوده كه از تلفات فني و غير فني رنج مي‌برند، امري ضروري بوده كه به سود شركت‌هاي برق و همچنين مشتركين مي‌باشد. از سوي ديگر نياز به سيستم قرائت از راه دور، مديريت بار و پايش كيفيت توان نيز شركت‌هاي برق را به سمت پياده‌سازي سيستم اندازه‌گيري هوشمند و شبكه هوشمند سوق مي‌دهد. برآورده شدن اين قابليت‌ها نياز ضروري به يك زيرساخت قوي و ارتباط مخابراتي دوطرفه دارد و تنها راهكار موجود پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي  (AMI) است. در اين راستا مهندسين مشاور موننكو ايران به تدوين معماري سيستم متشكل از تجهيزات هوشمند خانگي، كنتورهاي هوشمند، جمع‌كننده‌هاي داده و نرم‌افزار مديريت داده‌هاي كنتورها در مراكز كنترل پرداخته و تحقيقات فراواني را در امكان‌سنجي فناوري‌هاي مخابراتي و پروتكل‌هاي مرتبط به انجام رسانده است. اعتقاد ما بر اين است كه با پياده‌سازي سيستم اندازه‌گيري هوشمند و يكپارچه‌سازي برخي از برنامه‌هاي كاربردي در نرم‌افزار و برخي از تجهيزات هوشمند در پست‌ها، نخستين گام از تحقق شبكه هوشمند شكل مي‌گيرد. پس از تجربه موفق پياده‌سازي پروژه‌هاي پايلوت، نقشه راه پروژه ملي پياده‌سازي فراسامانه هوشمند اندازه‌گيري و مديريت انرژي ايران (طرح فهام) آماده شده و خدمات مهندسي اجراي فاز اول طرح آغاز شده است. هدف از اجراي فاز اول طرح فهام نصب و راه‌اندازي سيستم اندازه‌گيري هوشمند براي يك ميليون نقطه اندازه‌گيري در 5 ناحيه از ايران و در حوزه شش شركت توزيع نيروي برق مي‌باشد.