زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: مطالعه طرح جامع تامين برق كل مجموعه فرودگاه بين المللي امام خميني (ره)
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1390
کارفرما: مهندسين مشاور صحن بوستان
کارفرمای اصلی: وزارت راه و مسكن و شهرسازي
محل اجرا: تهران- فرودگاه بين المللي امام خميني
شرح خدمات:

گردآوري و مطالعه اطلاعات درخصوص وضعيت فعلي سيستم تامين برق فرودگاه (خطوط و پستهاي فعلي تغذيه كننده برق فرودگاه ) و بررسي، مطالعه و استخراج تقاضاي برق فرودگاه ( محدوده 13500هكتاري) در سه فاز 5/26 و 50 و 90 ميليون مسافر در دو محدوده شهر فرودگاهي ( حدود 8500 هكتار) و منطقه پروازي ( حدود 5000هكتار)، بررسي گزينه هاي مختلف تامين و توزيع برق فرودگاه و تحليل آنها، بررسي و مطالعه و ارائه روشهاي مختلف تامين و توزيع برق فرودگاه و ارائه سناريوهاي مختلف( تامين برق از شبكه سراسري، احداث نيروگاه، استفاده از انرژيهاي نو و . . . ) انجام برآورد هزينه و ارائه مزايا، معايب، فرصتها، تهديدها و پيشنهاد سناريوي برتر همراه با توجيه اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، ارائه مهندسي مقدماتي تامين و توزيع برق براساس گزينه ارجح، تعيين نحوه اتصال به شبكه بالادست بهمراه ارائه نقشه‌هاي تك خطي اوليه مربوط به خطوط و يا پستهاي موردنظر جهت احداث بهمراه ليست مصرف‌كنندگان و محاسبات پخش بار و مباني اوليه طراحي، طراحي تفصيلي كامل جهت تامين و توزيع برق فرودگاه،گزارش نهايي مطالعات زمين شناسي، زلزله خيزي، باد و ساير پارامترهاي منطقه بهمراه مسيريابي خطوط و نقشه برداري و ارائه دفترچه هاي محاسبات مربوط به پستهاي برق و در نهايت تهيه اسناد مناقصه براي پيمانكاران اجرايي
توضیحات کامل:

 

 با توجه به طرح توسعه فرودگاه بين المللي امام خميني در محدوده پروازي و احداث شهر فرودگاهي در فازهاي چهارگانه، نياز به تامين توان منطقه مجموعه بصورت تدريجي و با درنظر گرفتن مراحل توسعه فازها و توان بالاي موردنياز مجموعه، مورد توجه مجري طرح توسعه مي باشد كه گزينه هاي مختلف تامين برق با توجه به جميع شرايط مورد بررسي قرار گرفته است.