زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: اكتشاف تفصيلي توده هاي معدني گلالي2
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تامين مواد اوليه فولاد صبانور
کارفرمای اصلی: شركت تامين مواد اوليه فولاد صبانور
محل اجرا: استان همدان
شرح خدمات: توده معدني گلالي از بزرگ ترين توده هاي معدني سنگ آهن در استان هاي همدان مي باشد. از نظر تقسيم بندي زونهاي زمين شناسي، اين محدوده در بخش انتهايي شمال غربي زون سنندج- سيرجان واقع شده اند. كاني سازي آهن در ميان سنگهاي ولكانيكي و رسوبي سري سنقر با سن پرموترياس انجام شده است. وظايف اصلي شركت موننكو در اين پروژه بررسي و گردآوري تمامي داده هاي قبلي از اين دو محدوده و شناسايي تعيين وضعيت كانسار براي ادامه فعاليت هاي اكتشافي و استخراجي مي باشد. اين شناسايي در سطح و عمق صورت مي گيرد و تعيين مناطق سولفوره به روش مگنتومتري و IP انجام مي پذيرد. در نهايت با پردازش داده ها و تهيه مدل سه بعدي و بلوك عياري از توده هاي معدني، تخمين ذخيره صورت گرفته و رده بندي ذخيره بر اساس كد JORC صورت مي گيرد و در نهايت تيپ ماده معدني معين مي گردد.
توضیحات کامل:

هدف اصلي اين پروژه عبارتند از:
1- جمع آوري اطلاعات و مدارك موجود، رقومي سازي در محيط GIS و تطبيق مختصاتي مدارك
2- تهيه نقشه توپوگرافي در مقياس 1:500 و ارائه گزارش مربوطه و تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني و زمين شناسي ساختماني به همراه ارائه گزارش مربوطه
3- انجام برداشت هاي ژئوفيزيكي به روشIP  و مگنتومتري و نيز مدل سازي برداشت هاي مربوطه
4- بررسي زمين شناسي اقتصادي توده هاي معدني شامل تعيين هندسه كانسار، بررسي مينرالوگرافي و كاني شناسي، انجام آناليز هاي گوناگون (ICP-MS, XRD, XRF,..) و تعيين منشا كانسار
5- انجام فعاليت هاي اكتشافي زير سطحي شامل طراحي شبكه اكتشافي/حفاري و تعيين 40 نقطه حفاري، انجام 2000 متر حفاري
6- مدل سازي كانسار و تخمين ذخيره