زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: اكتشاف تفصيلي توده‌هاي معدني باباعلي2
تاریخ شروع: 1389
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تامين مواد اوليه فولاد صبانور
کارفرمای اصلی: شركت تامين مواد اوليه فولاد صبانور
محل اجرا: استان كردستان
شرح خدمات: با توجه به نياز روز افزون به فولاد در جوامع پيشرفته، شناسايي توده هاي معدني سنگ آهن امري بديهي مي باشد. توده هاي معدني باباعلي 1و2 از بزرگ ترين توده هاي معدني آهن در استان كردستان مي باشند.
وظايف اصلي شركت موننكو در اين پروژه بررسي و گردآوري تمامي داده هاي قبلي از اين محدوده و شناسايي تعيين وضعيت كانسار براي ادامه فعاليت هاي اكتشافي و استخراجي مي باشد. اين شناسايي در سطح و عمق صورت مي گيرد و تعيين مناطق سولفوره به روش مگنتومتري و IP انجام مي پذيرد. در نهايت با پردازش داده ها و تهيه مدل سه بعدي و بلوك عياري از توده هاي معدني، تخمين ذخيره صورت گرفته و رده بندي ذخيره بر اساس كد JORC صورت مي گيرد و در نهايت تيپ ماده معدني معين مي گردد. شرح خدمات

توضیحات کامل:

هدف اصلي اين پروژه عبارتند از:
1- جمع اوري اطلاعات و مدارك موجود، رقومي سازي در محيط GIS و تطبيق مختصاتي مدارك
2- تهيه نقشه توپوگرافي در مقياس 1:500 و ارائه گزارش مربوطه
3- تهيه نقشه هاي زمين شناسي معدني و زمين شناسي ساختماني به همراه ارائه گزارش مربوطه
4- انجام برداشت هاي ژئوفيزيكي به روشIP  و مگنتومتري و نيز مدل سازي برداشت هاي مربوطه
5- انجام فعاليت هاي اكتشافي زير سطحي شامل طراحي شبكه اكتشافي/حفاري و تعيين 40 نقطه حفاري، انجام 2000 متر حفاري
6- بررسي زمين شناسي اقتصادي توده هاي معدني شامل تعيين هندسه كانسار، بررسي مينرالوگرافي و كاني شناسي، انجام آناليز هاي گوناگون (ICP-MS, XRD, XRF,..) و تعيين منشا كانسار
7- پردازش داده ها، مدل سازي كانسار و تخمين ذخيره