زمینه های فعالیت
توليد نيرو (11)
خطوط و شبکه های انتقال و توزیع برق (22)
ديسپاچينگ و مخابرات (8)
مطالعات سیستم و انرژی (10)
نفت، گاز و پتروشيمي (10)
معدن و زمین شناسی (5)
  
عنوان پروژه: انجام عمليات اكتشاف ذغال سنگ در منطقه سفيد ريز مازندران
تاریخ شروع: 1387
تاریخ پایان: 1391
کارفرما: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
کارفرمای اصلی: شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران
محل اجرا: منطقه سفيد ريز مازندران
شرح خدمات: از سال 1380 با اولويت بندي حوضه ذغال دار زيرآب، اين منطقه تحت بررسي و اكتشاف قرار گرفته و نتايج حاصل از اكتشافات حاكي از ذغال خيزي خوب اين منطقه بوده است از اينرو شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران با توجه به توانمندي شركت مهندسين مشاور موننكو ايران در زمينه اكتشاف ذغال سنگ، طي قراردادي انجام خدمات اكتشافي منطقه سفيدريز در شهرستان زيرآب را به شركت مهندسين مشاور موننكو ايران واگذار نمود تا اين شركت با بررسي و جمع بندي نتايج حاصله از عمليات حفر گمانه، ترانشه و اكلون و..... ذخاير قابل استخراج را محاسبه و جهت اقدامات بعدي ارائه نمايد. شرح خدمات
توضیحات کامل:

معادن ذغال سنگ شمال ايران از آذربايجان تا خراسان گسترده است. مرغوب‌ترين جنس ذغال سنگ منطقه‌ي البرز از معادن زيرآب به دست مي‌آيد که به کارخانجات ذوب آهن اصفهان حمل مى‌شود و بقيه در کارخانجات نساجى مازندران (قائم شهر و بهشهر) يا در واحدهاى صنعتى اطراف تهران و کرج استفاده مى‌‌شود. ذخيره‌ى قطعى ذغال سنگ کشور را در حدود 282.939.000 تن برآورد کرده‌اند. در سال 1376 جمعاً 1.024.000 تن ذغال سنگ از معادن کشور استخراج شده است.
ذغال سنگ هاي مرغوب منطقه زيرآب از نظر تجاري اغلب از نوع کُک شو و کمتر از نوعِ حرارتي هستند و به طور عمده در صنعت فولاد سازي كاربرد دارند. اين حوضه هاي ذغالي، اغلب در محيط هاي زمين ساختي فعال و عمومأ ناوديسي تشکيل شده اند. ذغال سنگ هاي البرز عمومأ در سازند شمشک تشکيل شده اند و رسوبات ذغالدار اين حوضه اغلب از نوع تخريبي هستند. ويژگي عمومي ذغال سنگ هاي اين حوضه ها آن است که اين ذغال سنگ ها اغلب از نوع گازدار، گازدار چرب تا چرب هستند.
هدف اصلي اين پروژه عبارتند از:
1- جمع آوري، مطالعه و بررسي اطلاعات گذشته
2- تهيه نقشه هاي توپوگرافي و زمين شناسي در مقياس 1:5000 و 1:1000 براي 2500 هكتار از محدوده
3- طراحي شبكه نمونه برداري و برداشت بيش از 500 نمونه
4- طراحي اكتشافات سطحي مانند اكلون و ترانشه به ابعاد 1000 مترمكعب
5- طراحي شبكه حفاري و تهيه لاگ حفاري براي 7000 متر حفاري
6- بررسي و تعيين خصوصيات ذغال مانند تركيب شيميايي، ويژگي هاي فيزيكي و مكانيكي و ...
7- پيش بيني شرايط معدن كاري براي رخساره هاي ذغال جديد
8- تخيمن و ارزيابي رخساره ها از قبيل عمق، دانسيته، تخيمن ذخيره و ...
9- بررسي مسائل زيست محيطي
 اهميت پروژه: